Gemensam saga

Gruppen sitter i ring.
Någon börjar med att berätta en saga, vad som helst.
Sagan skickas efter en stund vidare med bytes ordet:

Som tur var…..

eller

Olyckligtvis…..

Detta använder alla som bytesord, dvs när det är någon annans tur att börja berätta.

Ex. Jag berättar: Den lilla astronauten öppnade försiktigt lådan och där inne i den lilla lådan låg som tur var…..(lämna över)

Använd "som tur var" och "olyckligtvis" varannan gång.

Exempel på användningsområden

Berättande.
Sagospel.
Improivsations övningar där grupperna sedan skall skapa exempelvis egen scener eller sagor.

Alternativ

Den som står i mitten av ringen fortsätter sagoberättandet. När någon vill byta av så går man in i ringen och klappar på axeln. Nu är det en ny person som står i mitten av ringen och fortsätter sagan. Därefter kan ytterligare en person gå in i mitten och klappa personen på axeln och ta vid.

Lämna en kommentar