Ja eller nej

Två och två. Ska vi…? Ja!! (och så gör man det).

Gruppen går genom rummet. Någon ropar Låt oss…”[aktivitet]” . Gruppen svarar med ett glatt ”Ja, det gör vi!” och utför sedan aktiviteten . Vem som helst kan därefter (efter kort tid) ropa in en ny sak.
=

Exempel

=
Låt oss plocka äpplen! – Ja, det gör vi! Gruppen plockar äpplen osv.

Dela upp deltagarna 2 och 2 (den enklaste indelningsmetoden brukar vara att ta den som står närmast).

Person 1 börjar med att föreslå en aktivitet och ett ställe i rummet där det ska ske. Person 2 bejakar allt den andra föreslår, ropar exalterat ”Ja!” och de gör aktiviteten tillsammans.

Ex.
Person 1: Kom så cyklar vi till stranden! (pekar)
Person 2: Ja!!
(följt av att personerna låtsas cykla)

Alternativ

Välj någon slags gruppaktivitet såsom t.ex. att organisera en fest eller ha en picnic. Någon säger "ska vi…" och lägger till en handling. T.ex. "ska vi duka fram tallrikar". Sen så börjar personen göra precis det den sa att vi skulle göra. Nästa person hoppas in och föreslår "ska vi…" och lägger till någonting annat. Båda säger, "ja, det gör vi!" och börjar göra det som den andra personen föreslog. En tredje person hoppas in, och förslår någonting att göra, och igen så svarar alla medverkande "ja, det gör vi!" och börjar sedan göra det föreslagna tillsammans. Fortsätt tills alla har förslagit någonting.

Alternativ

Dela upp deltagarna i par om två. Person A berättar om något entusiastiskt – om sin frukost, en dag på jobbet. Person B säger bara nej till allt, uttrycker sitt missnöje. Efter ett tag byter tvärt och är uppmuntrande. Byt. Målet är att deltagarna skall uppleva skillnaden i om man bekräftar eller motarbetar en berättelse.

Lämna en kommentar