Epoker

Samma som genrer. Men istället för genrer växlar man mellan olika tidsepoker. Vikingatid 60-tal 80-tal Stenåldern Gustav Wasa Medeltid Andra världskriget

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Teatertävling

Två lag, en domare och publik. Lagen ska ge varandra ett antal utmaningar, man kan även lotta vilka utmaningar som ska göras. Lagen spelar upp sina scener på tid. En domare förklarar förutsättningarna och leder föreställningen. Domaren kan t.ex. ge skådespelare varning. Efter att både lagen genomfört utmaningen så röstar publiken om vilket lag som… Fortsätt läsa Teatertävling

En efter en får gå

Man improviserar en scen till slutet. Publiken får därefter bestämma sig för vilken av karaktärerna som ska försvinna. Scenen görs därefter om, en gång till, men mu med enbart de kvarvarande skådespelarna. Därefter får publiken rösta bort ytterligare en skådespelare. Till sist är det bara en person kvar. Denne ska nu få hela scenen att… Fortsätt läsa En efter en får gå

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Lappar

Improvisera en scen. Varje skådespelare får med sig en handfull lappar där publiken skrivit repliker. Ta då och då upp en lapp och läs vad som står på den. Försök att väva in repliken i den fortsatta handlingen så att repliken blir en naturlig del av denne. D.v.s. låt repliken påverka handlingen. Det är viktigt… Fortsätt läsa Lappar

Prata i munnen på varandra

Två eller flera personer gör tillsammans en karaktär med en röst. Ingen vet vad man ska säga i förväg. Alla måste prata samtidigt, och säga det man ska säga. Någon eller några ställer frågor till den här karaktären (som görs av flera personer). Tips: Enkla logiska svar. Prata långsamt. Försök lyssna på varandra.

Skrivmaskinen

En författare skriver en historia på sin skrivmaskin, eller kanske på sin laptop snarare, några andra personer gestaltar historian på scenen. Repliker förekommer. Båda sidor kan alltså påverka historien. Alternativ Man kan även ha en berättarröst, d.v.s. skippa skrivmaskinen, tänk t.ex. en sportkommentator, naturfilmskommentator, m.m.

Filmrecensenten

Be publiken om en filmtitel. Sedan befinner man sig i en filmstudio. Filmrecensenten berättar om filmen, och om scener ur filmen. Skådespelarna spelar då upp dessa scener ur filmen. Ungefär som om man tänker sig att det brukar vara när man har en recensent på TV som berättar om en film och visar snuttar. Glöm… Fortsätt läsa Filmrecensenten

Tjänare herre katastrof

Man gör en scen med en tjänare och herre/dam. Herren kallar in tjänaren för att diskutera någonting trivialt, t.ex. att det är dammigt i bokhyllan eller någonting. Var herren inte vet är att det idag har inträffat många olyckor, så när hon säger ”det är något jag vill tala med dig om” så tror du… Fortsätt läsa Tjänare herre katastrof

Teatermatch

En sorts genre där två lag tävlar mot varandra i teater, det finns en domare, och ett antal utmaningar. Domaren lottar vilka utmaningar som ska göras. Efter utmaningen så röstar publiken om vilket lag som ska få poäng. Domaren och/eller publiken kan även utdela varningar i form av exempelvis blockering, fel tema. Varningar kan ge… Fortsätt läsa Teatermatch

Sa hon

Två personer spelar en scen, publiken kan ge förutsättningarna. En säger något, t.ex: "Jag vill skiljas". Den andre säger: "sa hon…", och berättar sedan vad hon gjorde när hon sa detta, t.ex: "…och lyfte kniven från köksbordet". Den förste skådespelaren gör de detta. Den andre skådespelaren fortsätter sedan med att säga sin egen replik, t.ex:… Fortsätt läsa Sa hon

Halva tiden

Improvisera en scen som är på pricken en minut lång. Den som leder förställningen kan berätta att det handlar om ett mästerskap i teater, och att man nu ska göra samma förställning på halva tiden. Prova att spela samma scen på 30 sekunder. Den som leder förställningen kan nu säga att man kommer att spela… Fortsätt läsa Halva tiden

Begravningen

Scen 1. Vi befinner oss vid en begravning. En person spelar död och ligger i sin kista. En grupp människor har samlats vid begravningen. Scen 2. Publiken får bestämma hur personen dog. Detta spelas upp. Efterföljande scener: Varje deltagare vid begravningen får berätta en kort monolog om den döde, en monolog som handlar om ett… Fortsätt läsa Begravningen

Horoskop

Läs någons horoskop, skådespelarna improviserar sedan en scen baserat på horoskopet. Alternativ Man kan även ge ett horoskop till varje skådespelare. Var och en av dem har nu till uppgift att se till att det som förutspåddes i horoskopet sker under föreställningen.

Bakåt framåt

Skådespelarna börjar en scen. När som helst kan det ropas ”bakåt”. Alla repliker och alla göromål ska då framföras i bakvänd ordning, handlingen kan spelas upp baklänges ända till man når början av scenen. Om man fortsätter ännu längre bakåt än början av scenen så kommer man till det som skedde innan scenen började. Man… Fortsätt läsa Bakåt framåt

Karaktärmonologer skapar föreställning

Börja med att några av skådespelarna improviserar monologer som skapar tre karaktärer. Dessa karaktärer kan improviseras fram utifrån förslag från publiken eller någon annan. Ett sätt är att improvisera fram en karaktär utifrån ett föremål eller en bild som relaterar till den personen. När alla karaktärer skapats så möts de i en föreställning. Andra roller… Fortsätt läsa Karaktärmonologer skapar föreställning

Ovetande karaktär

En av skådespelarna får gå ut, de andra stannar kvar. Publiken får nu tilldela den frånvarande karaktären med t.ex. en egenskap. När scenen börjar ska de andra skådespelarna agera så att karaktären till slut kan gissa vilken egenskap han har. Andra former av tilldelning kan vara: 1) Yrke 2) Plats, yrke, mordvapen 3) Tre verktyg,… Fortsätt läsa Ovetande karaktär

Inre demoner

En föreställning som improviseras med två karaktärer men fyra skådespelare. Två av skådespelarna gör karaktärernas ordinarie roller medan de andra två gör karaktärernas inre demoner. De inre demonerna kan när som helst ropa frys, byta ut den ordinarie personen, och göra något riktigt djävulskt, idiotiskt, ondskefullt. Därefter får den ordinarie personen kliva in igen och… Fortsätt läsa Inre demoner

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

Kaparen

En skådespelare lämnar rummet, under tiden beslutas om ett färdmedel och om ett vapen/hot. Alla (eller ett visst antal personer) ska nu ta plats i färdmedlet. Skådespelaren ska när denne släpps in igen, kapa färdmedlet med det vapen/hot som har beslutats. Poängen är dock att den som lämnade rummet inte känner till vad det rör… Fortsätt läsa Kaparen

Bekännelser

Man ber publiken om ett antal bekännelser. Det behöver inte vara grova sådana, utan kan vara vad som helst.  Det måste inte vara sanna bekännelse, men det får gärna vara det. T.ex. jag har fått en parkeringsbot, jag står upp och kissar, jag har snattat från en butik o.s.v. Därefter får en av skådespelarna en… Fortsätt läsa Bekännelser

Boris

I den här övningar så befinner vi oss i ett förhörsrum. Det finns en förhörsledare, det finns en misstänkt, ibland kan det även finnas en sekreterare till förhörsledaren. Dessutom finns Boris. Boris är en hemsk typ, ett monster, en jätte, en drasut eller något liknande. Boris spelas dock inte av någon skådespelare, utan är bara… Fortsätt läsa Boris

Improviserad blues

Fråga publiken om fem saker som gör dem melankoliska, deppiga, eller som ger dem en allmän blueskänsla. Improvisera en bluessång utifrån dessa saker.

Tusen och en sätt

Publiken ger en aktivitet som kompletterar meningen: ”Det här är ett sätt att …” Exempel är t.ex.: ”… att mjölka en ko”, ”… att plocka blommor”, ”… att spela sällskapsspel” o.s.v. Skådespelarna ska nu hitta på olika sätt att utföra denna aktivitet på, antingen ensam eller också tillsammans med andra. Mycket korta scener, max 30… Fortsätt läsa Tusen och en sätt

Bartendern

Man ber publiken nämna ett personligt problem. Därefter utspelas en scen, till musik, där en person går in och lättar på hjärtat om detta personliga problem för en bartender i en pub. Detta görs i form av en improviserad sång till musiken. Bartendern svarar sedan genom att improvisera en annan sång till annan musik. Innehållet… Fortsätt läsa Bartendern

Kommentator

Under det att några personer improviserar en föreställning så finns det även en kommentator som kommenterar allting som görs på scenen. T.ex. som en sportkommentator, eller som vid en djurfilm, eller som någon som kommenterar det som sker i big brother-huset eller liknande. Kommentatorn har dialogen riktad gentemot publiken och deltar inte i handlingen.

Armarna

Två personer ställer sig på scenen. Den ene ställer sig tätt bakom den andre och sträcker fram sina armar under den andres armhålor. Den som står framför gömmer sina egna armar bakom ryggen nedåt sidorna. Det ska se ut som om den bakom-ståendes armar utgör den framför-ståendes armar. Den som står bakom gör armarna ska… Fortsätt läsa Armarna

Under bordet

I den här versionen så görs en improviserad föreställning av några skådespelare. När som helst kan någon (t.ex. en utvald eller någon från publiken) ropa "frys". Den skådespelare som då är i fokus ska vända sig till publiken medan de övriga skådespelarna står frysta i en fryst tid. en som vänder sig mot publiken ska… Fortsätt läsa Under bordet

Alfabetsföreställning

I den här föreställningen ska varje ny replik som sägs, börja med nästkommande bokstav i alfabetet. Man kan antingen prova försöka få föreställningen att sluta med en sista replik som börjar med bokstaven Ö, eller också kan man börja om från A igen, när man gått igenom hela alfabetet, och låta föreställningen få sluta när det… Fortsätt läsa Alfabetsföreställning

Allitterationer

Spela scener där alla orden i varje kommentar/replik måste börja på en och samma bokstav. Man kan byta bokstav efter ett replikskifte. Försök att inte tänka ut alla ord i hela meningen innan du börjar prata. Exempel * A: ”Hej Harald! Härlig hustru han har!” * B: ”Kan knappast kallas korrekt, Kalle…”

Adjektivscener

Publiken ger förslag på adjektiv. Adjektiv är ord som anger egenskaper eller tillstånd, såsom t.ex. varm, stark, ledsen, förlorad o.s.v. I den kommande scenen ska alla skådespelare försöka inneha denna egenskap eller detta tillstånd, så mycket som det bara går. Alternativ Varje skådespelare tilldelas sitt eget personliga adjektiv. Man kan låta varje skådespelare ha sitt… Fortsätt läsa Adjektivscener

Majoriteten bestämmer handlingen

En scen spelas. En spelledare ropar ”’frys”’ vid lämplig tillfälle och ställer en ”antingen-eller”-fråga till publiken om hur scenen ska fortsätta. Publiken får genom att höja sin hand med antingen näve eller öppen hand rösta på sitt favoritalternativ och scenen fortsätter därefter. Det ska frysas flera gånger under scenens gång. ===Exempel på frågor=== * Ska… Fortsätt läsa Majoriteten bestämmer handlingen

Kyparen

Publiken skriver ett antal föremål på lappar. Dessa lappar läggs i en skål på ett dukat bord. Det ska föreställa en restaurang. En person sätter sig ner vid bordet. Börjar äta… läser vad som står på en lapp. Personen spelar nu som att han upptäcker att den sak som står på lappen ligger i soffan.… Fortsätt läsa Kyparen

Fläta berättelser

Tre personer på scenen. Det finns tre osynliga linjer på scenen. En längst bak, en i mitten, och en längst fram närmast publiken. När någon säger någonting ska denne välja vilken av de tre osynliga linjerna som denne ska stå på. En person börjar med att berätta en monolog, kort om någonting som har hänt,… Fortsätt läsa Fläta berättelser

Tävling i vardag

Två skådespelare tävlar i vardagsliv. Normalt visas tävlingen i slow-motion. T.ex. om man borstar tänderna så gör man det väldigt långsamt. Två andra skådespelare kommenterar den pågående tävlingen. En export och en bisittare exempelvis. Försök fortsätta med vardagssysslan, om tävlingen är att tvätta bilen, så gör inget annat. Kommentatorerna bör kommentera det som händer, men… Fortsätt läsa Tävling i vardag

Diabilder

Klick – de som tittar på blundar (så att man kan förbereda/byta bild). Klack – titta! En berättare, vilket kan växla i gruppen. Några skådespelare är alltså aktörer i de diabilder som visas. När ljuset är släckt så byter de positioner. När ljuset tänds, så står de stilla. Vi tänker oss då att en diabild… Fortsätt läsa Diabilder

Dockorna

Två dockor, två dockskötare. Varje skötare har varsin docka. Dockorna får prata, men inte röra sig. Eventuellt finns även en utomstående, exempelvis en programledare. Dockskötarna ska få dockorna att röra på sig genom att konkret flytta, vrida och leda dockorna och deras kroppar/kroppsdelar. Dockskötarna kan tänka på hur dockorna är vända i förhållande till varandra… Fortsätt läsa Dockorna

Byta genrer

Under en improviserad scen är det någon som ropar ut nya genrer. Man byter då. Tänk på att: Ha ögonkontakt så att alla inte talar samtidigt vid varje byte. Forsätta handlingen, genrebytet kan användas för att utveckla handlingen. Snabbt använda de vanligaste attributen hos genrer (det kanske blir ett nytt byte bara efter några sekunder).