Liftaren

På scenen finns fyra stolar (placerade som sätena i en bil) och fyra skådespelare. En av skådespelarna spelar en liftare, de övriga sitter i bilen. När liftaren kliver in i bilen tar denna med sig en känsla som smittar övriga passagerare. Efter ett tag kliver föraren ut av någon anledning och en ny liftare tas emot. Man kan välja att rotera varje gång en ny liftare tas emot så att alla deltagarna prövar att var liftare, förare och baksätespassagerare.

Exempel

”A” hoppar på, är ledsen. Alla andrar blir också ledsna, börjar prata om senaste begravningen.

”’Obs”’ Det blir lätt så att spelarna glömmer att köra eller att de är i en bil. Spelledaren kan då ibland spela trafikpolis och kritisera den dåliga körstilen.

Alternativ

Fem i grupp. Fyra pers sitter i bilen, en liftar. Man stannar och tar upp liftaren, personen bredvid föraren går ut bilen (av någon anledning). Liftarens känsla och/eller beteende smittar av sig på alla i bilen.

Alternativ

Placera fyra stolar, två fram och två bak. Det är en bil. Tre deltagare tar plats i, de etablerar vad de har för relation till varandra men är neutrala avseende känsloläge. Övriga deltagare står i kö eller sitter som åskådare förutom en, liftaren. En åt gången går de fram och liftar. När de hoppar in i bilen tar de med sig en känsla eller ett sätt att vara på, något som de övriga i bilen försöker uppfatta och härma så att alla i bilen innehar samma känsla eller tillstånd. När man uppnått det sätter sig en av resenärerna sig i publiken övriga i bilen roterar varpå en från baksätet hamnar som chaufför, före detta liftaren i baksätet varpå de börjar en ny etablering, nya relationer och en ny liftare.

Alternativ

Man ställer ut fyra stolar (som en bil) och visar vilket som är förarsätet. Fyra personer får sätta sig på stolarna och resten av gruppen sätter sig sida vid sida på en rad så att alla ser. Förslagsvis så kan man bestämma vart bilen är på väg någonstans.

Den som sitter först på tur på golvet ställer sig upp och liftar. Bilen ”stannar” då och tar in liftaren. Detta gör genom att chaffören går och sätter sig bland resten av gruppen, den som satt på passagerarsätet fram hoppar till chafförens plats och så hoppar alla efter. Den som liftat sätter sig på platsen bakom chaffören.

Liftaren har innan bestämt en känsla som den har med sig. De andra i bilen tar långsamt över den känslan. När det är tydligt att alla har samma känsla kommer det en ny liftare och alla byter plats.

Exempel på användningsområden

En klassisk övning som ofta är mycket uppskattad! Är det yngre barn kan man behöva hjälpa till med att komma på känslor.

Kan användas som en del av ett impro-pass, som en del i att vänja deltagare att improvisera för andra eller som utgångspunkt för en diskussion i hur vi vårt beteende påverkar andra.

Lämna en kommentar