Tolken

En expert är inbjuden till någon församling, denne talar bara gibberish. En tolk berättar för församlingen (publiken) vad experten säger. Ställer också frågor till experten vid behov.

Lämna en kommentar