Färre och färre stolar

Man spelar musik, när musiken spelar så går alla runt stolar som är uppställda i ring med sitsen utåt. Antalet stolar från början är en mindre än antalet deltagare i leken. När musiken tystnar så får ingen vidröra golvet. Man får sätta sig på stolarna och samsas om dem.

Musiken börjar igen, deltagarna dansar runt stolarna. Nu tar man bort en stol, fortfarande samma regler som gäller. När musiken tystnar så ska deltagarna ta sig till stolarna, kliva upp eller sätta sig på dem, men de får inte vidröra golvet.

Fortsätt så länge det går. Ta bort stol, efter stol, efter stol.

Viktigt. Denna övning kan kräva mycket hållbara stolar, helst stabila av stål som inte vinglar. Folk kan skada sig annars.

Ge inte instruktioner om hur gruppen ska göra för att klara att inte vidröra golvet när antalet stolar minskar, det är gruppens uppgift att samarbeta för att lösa detta problem.

En del grupper kan klara av övningen ända till en enda stol är kvar. Med större grupper är det dock inte rimligt. Känn av när det är läge att bryta.

Lämna en kommentar