Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas.

En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk.

Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner med.

Experten bör gärna upprepa vissa begrepp tydlig. Detta ger en möjlighet för tolken att upprepa rörelsen som betyder det ordet. Om experten och simultantolken lyckas med detta så ser det mer realistiskt ut, och det kan även bli kul, särskilt om det är en rolig rörelse kopplad till det upprepade ordet.

Lämna en kommentar