Byt

Två på scen och en person som ansvarar för att ropa ”byt”. Varje gång personen säger ”byt” ska skådespelaren byta ut det han sa mot något annat.

Antingen kan man byta ut det man sa till motsatsen, eller också kan man byta ut det man sa till ett annat alternativ. Om det är det sista alternativet, så finns det flera alternativa saker att byta till, man kan då säga ”byt” flera gånger i följd.

Genom att säga ”byt” flera gånger i följd, snabbt åt en och samma skådespelare vid en och samma tidpunkt, kan man göra denne frustrerad och pressa fram repliker som inte skulle ha förekommit annars. Nackdelen är att berättelsen kan gå åt skogen.

Alternativ

Specificera alternativet.

Kan även specificera och variera vad man ska byta ut, t.ex: Byt ansiktuttryck, byt rörelse, byt känsla, byt riktning, byt rörelse o.s.v.

Alternativ

Byta karaktär.

Varje gång någon ropar ”byt” så ska den aktuella personen byta till en ny karaktär i scenen. Scenen fortsätter dock som vanligt. När man ropar byt nästa gång så kan man antingen byta tillbaka till en karaktär som förekommit tidigare eller till en helt ny karaktär.

Lämna en kommentar