Karaktärsmonolog

I den här övningen ska en person improvisera en monolog som om hon vore en karaktär.

Den som improviserar monologen ska dock få hjälp av en "livvakt" som ska hoppa in och se till att monologen fortsätter varje gång improvisatören stakar sig eller kommer bort sig.

Om man improvisatören inte kommer på någonting så kan man alltid börja med "jag kommer ihåg när jag var X år gammal. Jag…".

Varje gång improvisatören kommer av sig så ska "livvakten" hoppa in och rädda monologen, få den att fortsätta genom att t.ex. ställa en fråga eller fylla i eller fortsätta kort.

Karaktären ska skapas spontant och efterhand som monologen fortsätter. Berätta om detaljer, historia, familj, intressen, händelser som format ditt liv, erfarenheter och missöden, lyckliga stunder o.s.v. Du behöver inte berätta om "dina" karaktärsdrag utan låt det framgå av den historia du berättar. Du kan även berätta om något som hänt "dig".

Lämna en kommentar