Plåster

En person går omkring och ska kulla de andra, d.v.s. röra vid dem. Där någon blir vidrörd måste denne hålla en hand. Handen symboliserar ett plåster. När man har blivit vidrörd den tredje gången så har man slut på plåster (såvida man inte har tre händer). Man måste då stå still till dessa att två personer kommer och "opererar dig". Operationen tar fem sekunder och alla tre personerna måste stå still under tiden som operationen pågår. Därefter kan alla tre springa vidare.

Lämna en kommentar