Jag är ett träd

Gruppen ställer sig runt en öppen yta. Det första personer går in på ytan, sträcker upp sina armar, och säger ”jag är ett träd” samtidigt som denne låtsas vara ett träd. Nästa person ska sedermera komplettera den bild som byggs fram genom att gå in, säga sig vara något annat, och samtidigt låtsas vara just… Fortsätt läsa Jag är ett träd

Tre saker

Deltagarna står i en cirkel och alla upprepar frasen ”tre saker” tre gånger i relativt högt tempo. Direkt efter det så ställer en förutbestämd person en fråga, t.ex. ”tre saker som du gömmer under din säng”, personen bredvid ska då svara med de tre första sakerna som dyker upp i huvudet, t.ex. ”tomten, Grinchen och… Fortsätt läsa Tre saker

Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet. En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar. Det måste… Fortsätt läsa Bestämt antal går

Härmcirkel

Alla står i en cirkel. Var och en turas om att ta ett steg inåt cirkelns mitt och samtidigt göra en stor rörelse samt ett ljudligt ljud. Man går sedan tillbaka. Alla andra tar då ett steg in mot cirkelns centrum och härmar både rörelsen och ljudet. Alternativ En person gör en rörelse och ett… Fortsätt läsa Härmcirkel

Saker som något annat

Man lägger fram ett antal prylar. Gärna ganska stora saker så att man ser vad det är. Skådespelarna får ny turas om att improvisera hur man kan använda någon av sakerna som någonting annat än vad det egentligen är avsedda för. Man kan t.ex. använda en kudde som en mobiltelefon, eller en skiftnyckel kan bli… Fortsätt läsa Saker som något annat

Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp. Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält. Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den… Fortsätt läsa Delar av en sak

Ja eller nej

Två och två. Ska vi…? Ja!! (och så gör man det). Gruppen går genom rummet. Någon ropar Låt oss…”[aktivitet]” . Gruppen svarar med ett glatt ”Ja, det gör vi!” och utför sedan aktiviteten . Vem som helst kan därefter (efter kort tid) ropa in en ny sak. = Exempel = Låt oss plocka äpplen! –… Fortsätt läsa Ja eller nej

Stop and Go

Deltagarna går runt i rummet. De går på instruktionen "gå" och stannar vid instruktionen "stopp". Ytterligare två instruktioner, "hopp" och "klapp", läggs till. Nu ändras instruktionerna så att gå = stop / stop = gå / klapp = hoppa / hoppa = klappa. Ju självsäkrare deltagarna är desto fler begrepp kan läggas till.

Alla gör samma

Alla står i en cirkel och det finns tre valmöjligheter för vad man som deltagare får göra. Det handlar om tre olika typer av varelser. Vilka varelser det handlar om kan gruppen själv hitta på, t.ex. en katt (som t.ex. kan illustreras genom att man river med tassen och säger mjau), en raggare (som t.ex.… Fortsätt läsa Alla gör samma

Vad händer sen

En frivillig går upp på scenen och frågar de övriga ”vad händer sen?”. När någon ger ett förslag så gör den frivillige detta. Sen frågar den frivillige på nytt ”vad händer sen?”. T.ex. ”vad händer sen?” ”du går ut i skogen” ”vad händer sen?” ”du kommer fram till en sjö” ”vad händer sen?” ”du tar… Fortsätt läsa Vad händer sen

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Äta och prata

Alla är i grupper, eller också är det enbart en grupp, som sitter vid ett bord. man äter och pratar. På bordet finns inga riktiga föremål, allt är mimat. Be gruppen vid bordet att föra en diskussion, de diskuterar och ska äta samtidigt. Utvärdering Vad åt man? Åt man samma? Kunde de äta och föra… Fortsätt läsa Äta och prata

Rutan

En ruta på golvet. När man går in i rutan ska man göra någonting, t.ex. ett ljud, eller en rörelse. Man kan associera till något man får syn på. Man får inte ha tänkt ut något i förväg förväg. Det är det som är syftet med övningen. Det spelar inte så stor roll vad man… Fortsätt läsa Rutan

Tittar på tävling

Två och två. De ska komma överrens om vilken slags tävling eller sport de tittar på. Och sedan ska de bete sig så som man gör om man besöker den tävlingen eller tittar på den sporten. Gärna använda hela kroppsregistret. Båda två tittar samtidigt.

Fel rekvisita

Skådespelarna är i två lag. När en skådespelare får någon form av rekvisita, t.ex. en soptunna, så ska skådespelaren hitta på någonting att göra med soptunnan som inte är det egentliga användningsområdet. Skådespelaren kan t.ex. använda soptunnan som kudde, som mobiltelefon, eller något liknande. Man turas om att få föremål. Snabbt ska det gå. Man… Fortsätt läsa Fel rekvisita