Motsatta känslor

Stå i par mitt emot varandra på golvet.

Genom pantomim visar första personen i paret en känsla.
Andra personen svarar genom att visa motsatt känsla.
Byt av så att båda parterna får ge och svara på känslor.

Exempel på användningsområden

Impro.
Kommunikations övningar.

Lämna en kommentar