Ordbok på gibberish

Alla deltagare i ring. En person säger ett ord på gibberish. Nästa person översätter ordet till svenska, och säger ett nytt ord på gibberish… som översätts av nästa person, som också säger ett nytt ord på gibberish o.s.v. runt ringen.

Lämna en kommentar