Gissa skulpturen

Två och två.

En person blundar.

Under tiden ska den andre personen ställa sig i en position som en slags skulptur. D.v.s. stå eller sitta eller ligga, och med kroppen i övrigt se ut, så som om personen vore en slags skulptur.

När skulpturen är färdig ska den som blundar försöka känna efter hur skulpturen är formad. Därefter ska den som blundar ställa sig som en kopia av skulpturen.

Först därefter får den blundande öppna ögonen.  Nu kan man jämföra resultatet med originalet.

Lämna en kommentar