Associationsring

Deltagarna står i ring.

Alla turas om att i tur och ordning runt ringen, säga ett ord som associerar till det ord som den föregående personen bredvid nyss sa.

Försök att etablera en jämn rytm. Om man inte kommer på något att säga så går det bra säga vad som helst istället för att associera, bara man behåller den jämna rytmen.

Alternativ

Varje person turas om att gå runt inne i ringen till var och en och säga ett ord, vilket som helst. Personen i ringen ska då säga ett annat ord som associerar.

När personen har gått laget runt så börjar nästa person att gå runt inne i ringen och säga ett ord till var och en av de övriga.

När alla i ringen har gått runt och sagt ett ord till alla så kan man se hur lång tid det tog.

Vill man utmana sig själv så kan man se om man kan göra övningen dubbelt så snabbt som första gången.

Om någon säger ”öööööö” eller stakar sig, kan man lägga på en strafftid på t.ex. 5 sekunder.

Alternativ

Prova att plötsligt bryta och se om man kan göra om samma varv. D.v.s. att alla kommer ihåg det ord man sa sist.

Alternativ

En person nämner ett begrepp. Nästa person i cirkeln ska då svara med ett begrepp som associerar till detta begrepp, så snabbt som möjlig. Cirkeln fortsätter tills spelledaren bryter.

Alternativ

Spelledaren går runt cirkeln och nuddar slumpvalda spelare så att det inte syns för de andra spelarna.

De som blir nuddade ska störa cirkeln genom att säga ett valfritt ord som inte riktigt passar. De andra spelarna ska reagera oförvånat.

T.ex.) A: Hatt B: Huvud C: Ögon ”’D: Gräsklippare”’ E:Trädgården F: Buske osv…

”OBS:” Spelarna ska helst komma på ordet när det är deras tur, inte redan i förväg.

Alternativ

Med klapp.

Gruppen etablerar en rytm där man:

1) Alla klappar på låren samtidigt
2) Alla klappar händerna samtidigt
3) En person säger en association
4) Alla klappar på låren samtidigt
5) Alla klappar händerna samtidigt
6) Nästa person säger en association

Och så vidare…

Alternativ

Nästa associerande ord ska börja med förra ordets sista bokstav.

Lämna en kommentar