Marionetter

Två personer improviserar en scen, de får prata, men de får inte röra på sig själva. Istället är det två andra personer som ska skapa all deras rörelse: armar, ben, förflyttningar, huvudriktning o.s.v. De personer som styr marionetterna tar helt enkelt tag i skådespelarnas armar, ben o.s.v. och flyttar dem dit de ska vara, allt beroende på situationen och vad skådespelarna säger. Skådespelarna får i sin tur beakta hur de står och vad de som styr dem gör med dem.

Alternativ

Man kan även låta två från publiken vara de som styr marionetterna.

Lämna en kommentar