Dörren

En skådespelare mimar att han öppnar en slags dörr, port eller liknande. Så fort som spelare 2 vet var spelare 1 är, så kliver hen in genom den mimade dörren, och säger någonting som beror på var de är. Spelare 1 svarar. Därefter måste alla veta var de är, vilka de är, och vilken relation… Fortsätt läsa Dörren

Aktiv och passiv

I den här övningen ska två personer spela en kort föreställning på ungefär 5 minuter. Den ena personen ska vara ”aktiv” på så sätt att denne etablerar förutsättningarna för scenen: Dvs. vem, var, varför osv. Den andra medspelaren ska avhålla sig från att etablera någonting nytt i förutsättningarna och ska i egentligen bara bejaka sin aktive… Fortsätt läsa Aktiv och passiv

Hänga med och avsluta

Tre pers. En agerar, två är bortvända, en av de bortvända säger frys. Går då in och försöker förstå vad man håller på med och hänger på. Den tredje säger sedan frys och går in, man kan då också börja prata och avsluta scenen. Det behöver inte vara något speciellt.

Plattform

Med bara tre repliker måste två spelare etablera vilka de är, var de är, när och varför. A B A. Alternativ Man kan prova med att bara varsin replik också försöka definiera följande: Person, Plats, Inbördes relation, Sammanhang/syfte. Om den första personen lyckats definiera två eller tre av dessa ingredienser, så ska den andra personen… Fortsätt läsa Plattform

Störa

Två spelar, två stör. Det börjar en vanlig scen. När allt ganska väl är etablerad, kommer en eller två bråkmakare på scenen och försöker hela tiden att få de andra två spelarna med olämpliga erbjudanden ur spelflödet. De går som olika personer, djur eller föremål på scenen. Exempel Scen i bageri med mästare och lärling… Fortsätt läsa Störa

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

Jag är hemma

Tänk på någon du känner till. Spela den personen så som den skulle uppträda när kommer hem ifrån arbetet. Miljön, vad gör personer, möbler, utrustning, familj, fritid. Man får prata, vad sägs och till vem/vilka?