Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet.

En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar.

Det måste alltså hela tiden vara just en enda person som går. Det får inte vara så att alla står stilla eller att det är flera personer som går samtidigt.

För att leken ska fungera så brukar det krävas att ”alla” har ögonkontakt med varandra, så att man ser vem det är som börjar gå när den gående personen stannar.

När man har fått det att fungera med en person, så kan man prova att ha ett annat bestämt antal gåendes samtidigt, t.ex. två eller tre.

<h2>Alternativ</h2>

Med ljud också.

Det ska hela tiden bara vara exakt en person som går i rummet, och hela tiden vara exakt en person som har ett ljud för sig i rummet.

Når personen tystnar måste någon annan fortsätta med ljudet, när personen stannar måste någon annan fortsätta att gå i rummet. Det får dock inte vara mer än en person som går eller mer än en person som låter. Det måste också hela tiden vara en person som går och en person som låter. Det får inte vara så att alla står stilla eller att det är helt tyst.

Det är viktigt att man kommunicerar med varandra så att gången förs över till en annan person, att man ger och tar emot. Det samma för ljudet.

Lämna en kommentar