Bygga karaktär

Två (eller en) deltagare ska fråga en tredje person frågor om dess karaktärsfigur som den bara kan svara ja eller nej på. På det sättet byggs det upp en personlighet, en karaktär.

Exempel

  • Är du manlig? – Ja.
  • Har du barn? – Nej.
  • Kissade du i sängen även under puberteten? – Ja.

Därefter kan man använda sig av den skapade karaktären i en scen.

Variant

Den som svarar ska ha en förutbestämd regel för när den svarar med ja eller nej, exempelvis:

  • Slutar sista ordet i frågan med vokal (a,e,i,o,…) blir svaret nej, annars ja.
  • Rullar det en bil förbi fönstret, blir de nästa tre frågorna ett nej, annars ja.
  • Tre frågor ja, en fråga nej, två ja, två nej. Omstart.

Lämna en kommentar