Kungen

En deltagare står i mitten av cirkeln, hon är kungen. Hen påbörjar en rörelse, och alla hjälper henne att utföra den. Om hon höjer ett ben, så lägger sig omedelbart en annan spelare under foten. Kungen gör vad hon kommer på – klättrar, vänder sig, faller – och de övriga stödjer henne i varje rörelse. Det ska vara långsamma rörelser, så att hjälparna hinner se avsikterna i tid och reagera.

Alla ska vara kung en gång.

Lämna en kommentar