Zip zap boing

Deltagarna ställer sig i en cirkel. Övningen går ut på att skicka en fantasiboll mellan varandra.

För att skicka den i sidled slår man ihop händerna och för fram höger respektive vänster hand beroende på åt vilket håll du vill skicka den och pekar på någon av dina kamrater vid sidan av dig. Samtidigt säger du Zipp.

Skickar du den över cirkeln till någon som inte står bredvid dig säger du Zapp, klappar och pekar.

När någon Zappar dig kan du säga Boing och samtidigt röra dig som en korkskruv och böja på knäna. Då skickas fantasibollen tillbaka till den som skickade den.

Variant

Öka farten, den som tvekar eller gör fel åker ut.

Alternativ

Gruppen står i en ring och en person (ledaren) startar med att klappa och skicka i väg en impuls åt antingen höger eller vänster, samtidigt säger ledaren ZIP. Ledaren visar också med riktningen på impulsen genom att händerna i klappen riktar sig åt det håll impulsen går.

Den som får impulsen har nu ett par möjligheter, hon/han kan antingen skicka impulsen vidare samma håll som som den kom, och då gör hon/han på samma sätt, klappar och säger ZIP och riktar mot personen intill på höger sida.
Eller så kan hon/han vända och skicka impulsen tillbaka till ledaren och då ändra klappen riktning i ringen, den går alltså tillbaka samma väg den kom. Nu säger man ist. ZAP.
Personen har också möjligheten att skicka impulsen rakt över ringen till valfri deltagare. Då gäller det att ta ögonkontakt med den tilltänkta och skicka impulsen i en klapp med riktning och säger nu BOING.
Deltagaren som tar emot impulsen gör då en skakrörelse och säger också BOING.
Impulsen går vidare från den senaste mottagaren och har valfriheten att skicka i vilken riktning den vill alltså ZIP, ZAP, eller BOING genom ringen till valfri deltagare.

Exempel på användningsområden

Kommunikationsövning.
Koncentrationsövning.
Då deltagarna talar olika språk (alla kan säga ZIP-ZAP-BOING)

Lämna en kommentar