Reklam

Be publiken nämna en produkt.

Improvisera sedan en kort reklam för denna produkt. Eventuellt ges tid till förberedelse innan reklamen visas.

Alternativ

Radioreklam, enbart ljud.

Alternativ

Hela processen visas för publiken, d.v.s. även reklambyråns arbete o.s.v.

Lämna en kommentar