Vad gör du

Två och två.

Person 1 hittar på något som han gör (t.ex. dammsuger).

Person 2 frågar – Vad gör du?

Person 1 svarar med att säga någonting som han inte gör (t.ex. jag cyklar).

Person 2 börjar nu att utföra det som person 1 sa att han gjorde, d.v.s. person 2 börjar att cykla.

Person 1 frågar nu i sin tur person 2 – Vad gör du….?

Person 2 svarar med att säga någonting som hon inte gör (t.ex. jag bakar).

Person 1 börjar nu att baka o.s.v.

Fortsätt att turas om på det viset.

Alternativ

Tre och tre.

Person 1 och person 2 gör precis som beskrivet här ovanför. Om någon av person 1 eller person 2 gör ett misstag eller stakar sig, så får person 3 klappa den som gjort misstaget på axeln och hoppa in istället för denne.

Spela så snabbt som möjligt.

Alternativ

Under tiden som övriga grupperna utför övningen så kan man låta en grupp gå runt och titta på de andra grupperna. Låta alla grupper få ta en paus och gå runt och titta på de andra.

Diskutera sedan vad som är syftet med leken. Leken kan ha många syften, men ofta visar det sig att det är rolig att titta på andra när de spelar leken med en sådan fart och energi att många misstag begås.

Det är viktigt att man vågar misslyckas när man håller på med improvisationsteater, och att man kan ta ett misslyckande med rätt inställning. Att det inte spelar någon roll.

Alternativ

Prova att gör övningen igen, men den här gången måste det gå så snabbt som möjligt.

Alternativ

Person 1 gör någonting som hon vet vad det är (men inte berättar) och frågar sedan – Vad gör jag?

Person 2 ska försöka gissa vad person 1 gör och säga det.

När person 2 har svarat rätt får den (av person 1 och person 2) som först gör någonting nytta och först frågar vad gör jag, fortsätta fråga. Det gäller att vara den som gör någonting, den personen som gör någonting och som får fråga vad hon gör är den som leder i leken.

Om man vill kan man ha en person 3 som får hoppa in om någon gör ett misstag eller stakar sig.

Tips

Låt leken hela tiden gå vidare. Försök att inte stanna upp utan ta det första som dyker upp i ditt huvud.

Du behöver inte säga ”jag…”, det räcker med att säga verbet, det du gör.

Man kan använda ljud för att illustrera, t.ex. ”shhshshshshsh” för ”dammsuger” o.s.v.

Fortsätt med att göra aktiviteten medan du tänker ut en annan aktivitet att nämna och även medan du säger den andra aktiviteten. Stanna inte upp.

Du bör ge den andra personen en chans att hinna visa aktiviteten innan du frågar vad det är denne gör.

Lämna en kommentar