Fingerfrågor

Alla står i en cirkel och visar fram sina 10 fingrar.

Var och en ställer sedan, i tur och ordning, personliga frågor som man kan svara antingen ”ja” eller ”nej” på.

Den som inte kan svara ”ja” på en fråga måste ta ner en finger. Den som är sist kvar med åtminstone ett finger vinner.

De som blivit av med alla sina fingrar kan fortfarande ställa frågor.

Exempel på frågor kan vara t.ex. ”har jag en bil?”, ”har jag fått parkeringsböter?” o.s.v.

Lämna en kommentar