Blodig potatis

Gruppen ställer sig förslagsvis i en ring.

Alla blundar.

Ledaren rör sig på utsidan av ringen och väljer en person i ringen genom att peta på dennes rygg/axel.

Den blodiga potatisen är nu utvald. Alla andra är vanliga potatisar.

Nu börjar alla försiktigt att röra sig runt i rummet medan de fortfarande blundandar, förslagsvis med händerna lite framför sig för att känna när den träffar på någon annan eller något annat i rummet.

Då möte sker skall man viska ”potatis” till varandra, så länge är allt lugnt och potatisen kan leta vidare.

Möter man den blodiga potatisen som istället viskar ”blodig potatis”, måste du tyst räkna sakta till fem, och sedan falla död ned på golvet genom ett fasansfullt ljud.

Den blodiga potatisen letar vidare i rummet och kan inte dö.

Efter detta så ställer sig den döda vid sidan om, man kan vill kan man låta de som står vid sidan göra spöklika ljud som tillför spänning, och som samtidigt varnar de kvarvarande potatisarna att inte gå i fel riktning. Alltså, de vid sidan om låter som ett spöke, om en vanlig potatis är i närheten av den blodiga potatisen.

Lämna en kommentar