Handling känsla miljö

En person ska improvisera en berättelse. Någon eller några andra personer ska under tiden som berättelsen återges coacha med hjälp av tre ord "handling", "känsla", "miljö". Den som berättar ska varje gång något av dessa coachnings-ord nämns, inarbeta mer av detta i sin berättelse. Med "handling" avses att saker och ting sker, med "känsla" avses vad människor känner inombords, med "miljö" avses beskrivningar av karaktärerna och omgivningarnas fysiska yttre gestaltning.

Lämna en kommentar