Känsloledet

Sitt i grupper om förslagsvis 4 st på stolar i sidled. Alla har samma riktning och tittar rakt fram.

Den första personen, alltså den som sitter längst till vänster börjar att visa en känsla pantomimiskt (tänk känslan i 25%)
Nästa person tar vid och förstärker känslan (50%)
Tredje personen tar vis och förstärker ytterligare (75%)
Sista personen längst ut på höger kant tar nu tar nu vid och maxar känslan till 100% eller mer. :)

Prova att byta platser med varandra under övningens gång för att få prova på olika stadier av känslor.
Prova med att lägga på ljud.

Är ni en större grupp sitt förslagsvis i en fyrkant eller mittemot varandra på stolarna så ni kan titta på varandra.
Ledaren kan ge känslorna eller så tilldelar 4-grupperna olika känslor till varandra.

Exempel på användningsområden

Improvisation.
Inför teaterövningar.

Lämna en kommentar