Bestämt antal går

Alla står utspridda i rummet. En person ska nu börja gå runt runt i rummet. När den personen stannar så ska en annan person börja gå, det får dock enbart vara en person som börjar gå, och det måste vara just en person som börjar gå omedelbart när den gående personen personen stannar. Det måste… Fortsätt läsa Bestämt antal går

Dragkamp utan rep

Här improviserar man att man har en dragkamp mellan två lag, det är bara det att… det finns inget rep. Det viktigaste här är att dragkampen ser trovärdigt ut, inte vem som vinner den improviserade dragkampstävlingen. Det är ju faktiskt ingen tävling på riktigt med ett riktig rep, utan det är en föreställning det är… Fortsätt läsa Dragkamp utan rep

Improviserande simultantolk

En person intervjuas om ett ämne, vi låtsas att det är någon slags expert som intervjuas. En annan person ska nu göra en simultantolkning av det experten säger, det är bara det att det rör sig om ett helt improviserat teckenspråk. Experten behöver tänka på att inte prata för fort så att simultantolkaren inte hinner… Fortsätt läsa Improviserande simultantolk

Hitta sin staty

Hälften av gruppen är skulptörer och andra hälften skulpturer. Skulptörerna ska arrangera skulpturerna på så sätt att att skulpturer till sist rör vid varandra på något sätt. Skulpturerna ska blunda under tiden som de arrangeras Därefter ska skulptörerna försöka återskapa en exakt kopia av samma gruppskulptur själva. Gruppen som blundar och som blev arrangerade ska… Fortsätt läsa Hitta sin staty

Ljudeffekter

Två skådespelare improviserar en scen. De får prata men inte göra ljud. Vid sidan av scenen finns även två andra personer som bidrar med ljudeffekter. En gör ljudeffekterna för en av skådespelarna och den andre gör ljudeffekterna för den andre skådespelaren. Om en karaktär t.ex. kliver in i en bil så kan den person som… Fortsätt läsa Ljudeffekter

Delar av en sak

Deltagarna delas in i grupper om tre till åtta personer i varje grupp. Varje grupp får en papperslapp av ledaren på vilken det står skrivet en sak som består av flera delar, exempelvis: cykel, gräsklippare, tält. Dessutom får varje deltagare en egen lapp där det framgår vilken del av saken som deltagaren ska illustrera. Den… Fortsätt läsa Delar av en sak

Tjänare herre katastrof

Man gör en scen med en tjänare och herre/dam. Herren kallar in tjänaren för att diskutera någonting trivialt, t.ex. att det är dammigt i bokhyllan eller någonting. Var herren inte vet är att det idag har inträffat många olyckor, så när hon säger ”det är något jag vill tala med dig om” så tror du… Fortsätt läsa Tjänare herre katastrof

Frys

Två personer på scenen ska improvisera en sketch, de övriga deltagarna sitter på rad och tittar på. Personen i ena änden av raden blundar och håller för öronen. När personen i andra änden av raden ropar ”frys” ska skådespelarna på scenen frysa sina rörelser och stå blick stilla i ögonblicket. De får inte ändra positioner.… Fortsätt läsa Frys

Familjefoto

Ungefär fem personer från gruppen går fram, resten är publik. Publiken (eller pedagogen) ropar ut ett tema på en familj, t.ex. ”Monsterfamilj”. Det är då upp till gruppen att gestalta detta som ett familjefotografi, d.v.s. frysta i en posé. Tips ”Familjefoto” är en klassiker – en enkel improvisationsövning som ofta skapar en glad och opressad… Fortsätt läsa Familjefoto

Undertexter

4 pers. Två agerar på gibberisch, två tolkar (en per aktör), efter varje replik springer man framför gör citationstecken med fingrarna och säger på svenska vad aktörerna har sagt.

Förmå den andre

Två improvisatörer ska gå upp på scenen och göra en kort improvisation. Innan de går upp så får varje improvisatör instruktioner om någonting som denne ska förmå den andre att utföra under improvisationen. Under tiden som instruktionen ges till den ena improvisatören så får den andra hålla för öronen och vice versa. Ingen av improvisatörerna… Fortsätt läsa Förmå den andre

Ja eller nej

Två och två. Ska vi…? Ja!! (och så gör man det). Gruppen går genom rummet. Någon ropar Låt oss…”[aktivitet]” . Gruppen svarar med ett glatt ”Ja, det gör vi!” och utför sedan aktiviteten . Vem som helst kan därefter (efter kort tid) ropa in en ny sak. = Exempel = Låt oss plocka äpplen! –… Fortsätt läsa Ja eller nej

Aktiv och passiv

I den här övningen ska två personer spela en kort föreställning på ungefär 5 minuter. Den ena personen ska vara ”aktiv” på så sätt att denne etablerar förutsättningarna för scenen: Dvs. vem, var, varför osv. Den andra medspelaren ska avhålla sig från att etablera någonting nytt i förutsättningarna och ska i egentligen bara bejaka sin aktive… Fortsätt läsa Aktiv och passiv

Hinderkull

Kullen görs i par och i ”tecknad serie”-anda (tänk ”Tom och Jerry” eller ”Snurre Sprätt”). En är tagare och en är jagad. Det gäller för den som är jagad att hindra tagaren från att fånga en med hjälp av mimade hinder. Till exempel kanske den jagade helt plötsligt hugger ner ett stort träd framför tagaren… Fortsätt läsa Hinderkull

Alla gör samma

Alla står i en cirkel och det finns tre valmöjligheter för vad man som deltagare får göra. Det handlar om tre olika typer av varelser. Vilka varelser det handlar om kan gruppen själv hitta på, t.ex. en katt (som t.ex. kan illustreras genom att man river med tassen och säger mjau), en raggare (som t.ex.… Fortsätt läsa Alla gör samma

Linjen

Gruppen ska ordna sig på led i en viss ordning. De får inte prata med varandra. Börja med enkla saker. T.ex. den som är längs i ena änden och den som är kortast i andra änden. Efter några enkla konkreta ordningar kan du gå över till mer abstrakta ordningar som inte är lika självklara utan… Fortsätt läsa Linjen

Flygledartornet

Man stället ut hinder på golvet. En person som är försedd med ögonbindel ska nu försöka ta sig från ena sidan av rummet till ett mål på andra sidan. Personen ska bli vägledd av någon annan som ska tala om hur man ska gå utan att nudda vid något av föremålen. Risken med denna övning… Fortsätt läsa Flygledartornet

Omvända bussen

Gruppövning för omkring 8–14 personer. Material: Lämpligt antal stolar; ställs upp som säten i en buss (kom ihåg chaufförsplatsen!). Alla ska få plats. En person lämnar rummet, och de som är kvar kommer överens om någonting som är konstigt eller fel med den frånvarande. Det kan vara vad som helst – kanske personen har glömt… Fortsätt läsa Omvända bussen

Mänsklig lera

En person ska vara ursprungligt lealös och spelar alltså "lera". En annan person ska spela "modellen". Den som är modellen ställer sig bakom leran så att lerpersonen inte ser modellen. Sen har vi en tredje person som är konstnär. Modellen intar en konstärlig statyposition med kroppen. Konstnären ska nu forma lerpersonen så att denne ser… Fortsätt läsa Mänsklig lera

Armarna

Två personer ställer sig på scenen. Den ene ställer sig tätt bakom den andre och sträcker fram sina armar under den andres armhålor. Den som står framför gömmer sina egna armar bakom ryggen nedåt sidorna. Det ska se ut som om den bakom-ståendes armar utgör den framför-ståendes armar. Den som står bakom gör armarna ska… Fortsätt läsa Armarna

Hänga med och avsluta

Tre pers. En agerar, två är bortvända, en av de bortvända säger frys. Går då in och försöker förstå vad man håller på med och hänger på. Den tredje säger sedan frys och går in, man kan då också börja prata och avsluta scenen. Det behöver inte vara något speciellt.

Aktiviteten

Det här är en övning utan ord, ingen får använda ljud eller ord. En person går in på scenen och börjar göra någonting, en aktivitet av något slag. När någon annan person ser eller förstår vad det är för aktivitet som pågår, så går också den personen in på scenen och blir delaktig i aktiviteten… Fortsätt läsa Aktiviteten

Berättelse från A till Ö

Vanligtvis sitter man eller står i en ring när man gör den här övningen. Man ska skapa en berättelse. I tur och ordning lägger man till en mening till berättelsen. Meningen måste dock börja med rätt bokstav. Den första personen börjar på bokstaven A, nästa person på bokstaven B osv. Glöm inte Q, Z, X,… Fortsätt läsa Berättelse från A till Ö

Fläta berättelser

Tre personer på scenen. Det finns tre osynliga linjer på scenen. En längst bak, en i mitten, och en längst fram närmast publiken. När någon säger någonting ska denne välja vilken av de tre osynliga linjerna som denne ska stå på. En person börjar med att berätta en monolog, kort om någonting som har hänt,… Fortsätt läsa Fläta berättelser

Vara en del

En person går upp på scen och agerar som en del av någonting, t.ex. en apparat, maskin, organism, process. Det ska vara en sak som rör på sig. Så fort någon annan förstår vad det det är som delen utgör del av, så går nästa person upp på scenen och agerar ytterligare en del av… Fortsätt läsa Vara en del

Dockorna

Två dockor, två dockskötare. Varje skötare har varsin docka. Dockorna får prata, men inte röra sig. Eventuellt finns även en utomstående, exempelvis en programledare. Dockskötarna ska få dockorna att röra på sig genom att konkret flytta, vrida och leda dockorna och deras kroppar/kroppsdelar. Dockskötarna kan tänka på hur dockorna är vända i förhållande till varandra… Fortsätt läsa Dockorna

Den allvetande skaran

Publiken får ställa frågor. Skådespelarna står i rad på scenen (vänster till höger) och utgör en panel med experter som svarar på publiken frågor. De kan bara säga ett ord åt gången när de svarar. Tänk på att: Tala snabbt men försök få till hela meningar. Använd ”jag” aldrig ”vi”. Skådespelarna på scen representerar en… Fortsätt läsa Den allvetande skaran

Liftaren

På scenen finns fyra stolar (placerade som sätena i en bil) och fyra skådespelare. En av skådespelarna spelar en liftare, de övriga sitter i bilen. När liftaren kliver in i bilen tar denna med sig en känsla som smittar övriga passagerare. Efter ett tag kliver föraren ut av någon anledning och en ny liftare tas… Fortsätt läsa Liftaren

Presenter

1) Varsågod – här får du en (cykelpump). Tack! (slänger bort den). Varsågod – här får du en .. Först brukar alla försöka ge intressanta presenter. Ett alternativ är att bara sträcka fram händerna/handen och ge någonting, den som tar emot gåvan bestämmer vad det är han får. Jämför, vad är skillnaden när man "ger"… Fortsätt läsa Presenter

Inre monolog

Det spelas en scen. Bredvid (eller med på) scenen finns det deras änglar och djävlar motsvarande deras alter egon, inre dialog eller liknande som under scenens gång högt berättar, vad spelarna ”egentligen” tänker eller har för sig.

Visuella erbjudanden

Spelare A gör en fysisk figur, Improvisatorn B tittar på gesten i tre sekunder, och ”motiverar” sedan, om möjligt. Med ”motivera” menas att under en mycket kort tid (5sek) spela så att publiken förstår vad det hela handlade om. Om B inte kommer på nåt, säger hon ”Tack” och sätter A tillbaka i en neutral… Fortsätt läsa Visuella erbjudanden

Störa

Två spelar, två stör. Det börjar en vanlig scen. När allt ganska väl är etablerad, kommer en eller två bråkmakare på scenen och försöker hela tiden att få de andra två spelarna med olämpliga erbjudanden ur spelflödet. De går som olika personer, djur eller föremål på scenen. Exempel Scen i bageri med mästare och lärling… Fortsätt läsa Störa

Tavlan

En person går på scenen, säger vad hon är. Sedan kommer nästa godtyckliga person in och komplettera bilden genom att vara något annat som passar in i bilden och inta en passande hållning. Genom att fylla på bilden uppstår så småningom en stillbild, en tavla. Har alla närvarande personer kommit in i tavlan, lämnar den… Fortsätt läsa Tavlan

En gör allas röster

I den här övningen ska det vara flera skådespelare på scenen. Det ska se ut som om alla pratar, men det är bara en person som gör alla skådespelarnas röster. De tysta skådespelarna måste anpassa sitt kroppsspråk och sina rörelser på scenen efter de repliker som låtsas komma från deras karaktärer. Den som gör skådespelarnas… Fortsätt läsa En gör allas röster

Fånga publiken med din story

* Spelare A definerar en plats genom en pantomimisk handling. Det ska inte ta mer än tio sekunder. * Spelare B lägger nu till en relation och en status genom en kort handling. Det får pratas. * Spelare A förklarar nu muntligt vad problemet är. * B höjer ”insatsen” genom att förtydliga varför problemet är… Fortsätt läsa Fånga publiken med din story