Bekännelser

Man ber publiken om ett antal bekännelser.

Det behöver inte vara grova sådana, utan kan vara vad som helst.  Det måste inte vara sanna bekännelse, men det får gärna vara det. T.ex. jag har fått en parkeringsbot, jag står upp och kissar, jag har snattat från en butik o.s.v.

Därefter får en av skådespelarna en av bekännelserna, denne säger bekännelsen i egenskap av en karaktär. De andra skådespelarna ska nu komma på roliga repliker och kommentarer att svara med till bekännaren.

Bekännaren säger sin bekännelse, därefter träder någon av de övriga skådespelarna fram och lämnar en kommentar eller säger en replik direkt till bekännaren. Därefter säger bekännaren sin bekännelse återigen och får en ny replik.

Efter ett tag kan det vara lämpligt att byta bekännelse, bekännare eller göra något helt annat.

Lämna en kommentar