Gör om på gibberish

Man improviserar en scen med vanligt tal. Bestäm längd. Man gör sedan om scenen, nu talar man gibberish. Eftersom scenen gjordes med vanligt tal så vet alla vad det handlar om ändå.

Lämna en kommentar