Jag anklagar

Alla står i en ring. En person går fram till valfri i ringen och säger "Jag anklagar dig (personens namn) för att (ha gjort valfri handling tex. ätit upp min hund eller ätit upp all potatis, ha stulit kungens post etc).

Personen svarar med att säga "Ja, jag har (upprepa exakta frasen som den som anklagade sa), men det var bara för att (namn på ny person) gjorde/ sa att (och så en ny anklagelse).

När man anklagar någon går man fram till den personen och tar sedan den platsen när han/hon/hen går mot personen han/hon/hen anklagar.

Övningen har inget slut utan fortsätter tills ledaren säger stopp.

För att variera kan man prova anklaga med olika känslor, och olika styrkor på känslorna.

Exempel på användningsområden

För att "släppa loss", för att träna improvisation, för att träna namn, för att träna känslor.

Den kan säkert öppna upp till diskussioner rörande teman som hur det känns att vara anklagad, vita och svarta lögner, ryktesspridning etc.

Lämna en kommentar