Motivation

Två personer spelar en scen där de båda har varsin inneboende motivation eller varsina två behov som ska komma till uttryck.

Dessa två motivationer eller behov ska sedan hamna i konflikt med varandra, kanske även på ett sådant sätt så att ingen kan uppfylla sina behov, eller sina motiv, utan att frånta den andra möjligheten att uppfylla sina behov.

Man kan gärna ge en situation innan de börjar spela. Motiv kan fördelas, man kan också dra lott från en hög med lappar med motiv.

Expempel
– att bli omtyckt
– att passa in
– att bli kär
– att bli respekterad
– att kunna sova
– att skapa harmoni
– att bli glad igen
– förstå meningen med livet

Prova att göra en hel scen med inledning, konflikt som utmynnar i en frågeställning, och ett avslut

Lämna en kommentar