Riskfylld person

I den här övningen ska en person komma in och enbart genom sin blotta närvaro innebära att risken som någon av de andra karaktärerna utsätts för ökar.

Man gör alltså en scen där två personer deltar. Dessa personer bygger upp en situation, en plattform där det kan framgå vilka de är, vilken relation de har till varandra, var de befinner sig o.s.v. Det ska också framgå att någon av dessa personer eftersträvar någonting, befinner sig i en konflikt, riskerar någonting eller liknande.

När den tredje personen känner det är ett lägligt tillfälle så ska denne komma in och tillföra någonting till scenen som innebär att risken för den berörda personen ökar.

T.ex. om det är två tjuvar som bryter sig in, så kan det vara en polisman som går förbi. Den tredje personen ska inte, och kan inte, i förväg bedöma vilken karaktär som är bäst för situationen utan ska komma in vid ett lägligt tillfälle som en karaktär som blir mycket oläglig för den berörda karaktären i berättelsen. Den person som kommer in kan t.ex. genom sin blotta närvaro skapa en konflikt mellan sig och den berörda karaktären.

Lämna en kommentar