Trafikljuset

Två grupper står mittemot varandra vid ett brett stort övergångsställe med trafikljus. En tredje grupp tittar helst. Båda grupperna står och väntar. På någons tysta impuls börjar alla att gå och träffas i mitten av rummet (status). Mötet ska helst bara innehålla blickar och inga/korta repliker!

Vid båda ändarna av rummet vänder spelarna och stannar igen vid trafikljuset. Spelet börjar om (med och utan språk).

Förslag

Ansiktena är tomma från början. Spelarna följer bilar med blicken. Olika vädersituationer. Endast spelarnas idéer sätter gränser.
Källa: http://bit.ly/qVD9Zr

Lämna en kommentar