Dissociation

Om man står i ring så kan man prova, en och en, att gå in i ringens mitt och se vem som kan säga flest ord som inte associerar med varandra på något sätt.

Alternativ

Man kan göra övningen en och en, och börja om från början varje gång man säger ett ord som hänger ihop med det förra på något sätt.

Lämna en kommentar