Bryt plattformen

I den här övningen använder man de första stegen i historiestrukturen för att skapa en platform eller vardag som vi sedan avbryter med någon form av dramatisk händelse.

Det var en gång…
Varje dag…
Men en dag…

Man kan göra den i grupp, i cirkel eller i par, gör den gärna fort och spontant.

T.ex.

Nr 1) Det var en gång en sopåkare.
Nr 2) Varje dag så åkte han runt i kvarteret och hämtade sopor för en sketen månadslön.
Nr 3) En dag så hittade han en guldtacka bland soporna.

Lämna en kommentar