Presentation med bokstav

Man presenterar sig, antingen två och två eller också i grupp. T.ex.
– Vad man heter
– Var man kommer ifrån
– Drömresmål
– Favoritefterrätt
Alla ord måste börja med en viss bokstav (t.ex. BGRTKM)

Bag beter banders boch bag bommer brån Botockholm…

Lämna en kommentar