Presentation i fyra rutor

Förse alla med papper och penna.

Be alla presentera sig själva i fyra rutor, med 1 valfritt ord i varje. Deltagarna får några minuter på sig att skriva.

Ruta 1: Ditt namn. Ruta 2: Något du är bra på. Ruta 3: Något som är viktigt för dig. Ruta 4: Förväntningar på kursen.

Lämna en kommentar