Spegel

Två och två. Den ene är en person den andra är en spegel som ska stå framför och härma allt den andra gör. Från fot till huvud. Både rörelser och ansiktsuttryck.

Förslag:

Säg att A ska följa B. Byt efter ett tag: B ska följa A. Byt tillbaka. Byt snabbare och snabbare. Säg tillslut båda följer varandra. Går det att uppnå ett sådant samarbete?

Alternativ

Be den ena att förvränga eller förstärka allt som den andre gör. T.ex. att göra allt större, mindre, klumpigare, bredare, försiktigare, fulare o.s.v.

Alternativ

Går det att göra övningen i cirkel? D.v.s. att alla följer allas rörelser hela tiden…

Alternativ

Man kan så på två rader, raderna är vända mot varandra och i varje rad så håller man varandras händer. Gör spegelbilder av personen i raden mittemot, samtidigt som man håller i handen i sin egen rad.

Lämna en kommentar