Handslaget

Alla går runt i rummet och tar varandra i hand. Första gången man hälsar säger man sitt eget namn, och byter namn med den man hälsar på. Det gör att alla namn vandrar runt i gruppen mellan de olika deltagarna. När man fått sitt eget namn igen så får man gå åt sidan. När alla fått sina egna namn är leken över.

Det här är en koncentrationsövning som sällan fungerar första gången. Blir det fel är det bara att börja om från början. Starta inte om mer än fyra–fem gånger. Funkar den inte då är det bara att gå vidare med andra övningar.

Lämna en kommentar