Karaktärscirkel

Alla utom en person, den som ska göra karaktären, står i en cirkel runt personen.

Deltagarna i cirkeln turas om att ge den som står i mitten information om vilken karaktär hon är.

T.ex. du är en kvinna, du är ungefär 30 år gammal, du drömmer om att bo på landet men har valt fel yrke, du stammar, du styrketränar, du älskar mat o.s.v.

Den sista personen i cirkeln ska inte ge ett karaktärsdrag utan ska istället nämna en fysisk aktivitet t.ex. styrketräning i gymmet, du lagar spaghetti eller något liknande.

Allt efterhand som varje karaktärsdrag tilldelas så ska personen i mitten anamma dessa, och när den fysiska aktiviteten nämns så ska personen i mitten påbörja att utföra denna aktivitet i all tysthet.

När personen i mitten har fått litet tid på sig att låta karaktären utvecklas och smälta in så ska personerna i cirkeln runtomkring nu göra ytterligare en vända med tillmälen. Den här gången ska man istället ställa frågor till personen i mitten av ringen.

T.ex. var befinner du dig? – vad har du för skor på dig? – var är du född? – vad gör du på din fritid? – vad gillar du för böcker? o.s.v.

Börja gärna med enkla, snabba, raka frågor, som t.ex. vad har du för ögonfärg? snarare än mer djuplodande såsom – vad betyder frihet för dig?

Spara gärna frågan – vad heter du? till slutet eller till bland de senare frågorna.

Personen i mitten ska fortsätta att göra den fysiska aktiviteten under tiden som frågorna ställs.

Personen ska inte föreställa sig en dialog med personerna runt om i cirkeln, istället ska det vara som att personen svarar på frågorna som dyker upp i huvudet (som om personen är ensam i rummet men ändå svarar på frågorna).

Lämna en kommentar