Gör om scen

Några skådespelare improviserar en enkel scen. Den behöver inte vara allt för komplicerad, utan helt enkelt några replikskiften.

Sedan försöker man göra om samma scen, fasten nu med nya instruktioner eller på ett annat sätt.

T.ex. genom:

Att man har en ny känsla.

Att man har nya åldrar.

Att man har en ny tidsepok

Att man har en ny genre.

O.s.v.

Lämna en kommentar