Undertexter

4 pers. Två agerar på gibberisch, två tolkar (en per aktör), efter varje replik springer man framför gör citationstecken med fingrarna och säger på svenska vad aktörerna har sagt.

Lämna en kommentar