Familjefoto

Ungefär fem personer från gruppen går fram, resten är publik.

Publiken (eller pedagogen) ropar ut ett tema på en familj, t.ex. ”Monsterfamilj”. Det är då upp till gruppen att gestalta detta som ett familjefotografi, d.v.s. frysta i en posé.

Tips

”Familjefoto” är en klassiker – en enkel improvisationsövning som ofta skapar en glad och opressad stämning i gruppen. Perfekt för nya grupper!

Går det att se vem som är vem i familjen? Vilka och hurdana relationer finns mellan medlemmarna i familjen?

Vilken status har familjemedlemmarna.

Gå på första impulsen. Tänk inte för länge.

Lämna en kommentar