Kulkull

Detta är en variant av pepparkakskull om man känner sig van vid den "omvända pepparkakskullen", alltså när den som jagar byter och blir den jagade när den andre ställt sig armkrog vid ett par och den yttre börjar jaga. Man bör också vara van vid att improvisera, hyffsat trygg i gruppen och tänka snabbt. När den som jagats tar armkrok i ett par ska den personen snabbt säga till den "tredje" personen (den yttre) VAD den ska jaga som innan den börjar jaga. Den ska då börja jaga som den karaktären. Den som nyss blivit jagad och tagit armkrok kan till exempel säga; "som en hungrig katt!" och då ska personen börja jaga som en hungrig katt. Lyckas den "hungriga katten" ta den andre så blir den hungriga katten jagad istället. Lite av poängen är att det ska gå fort! Man får inte stå och tänka, utan måste ta det första som dyker upp i skallen, för innan man har sagt vad den andre ska ha för karaktär, eller va för "sak" så kan man nämligen fortfarande bli kullad och då bli jagaren istället.

Den här övningen, är om gruppen vågar släppa loss och fokusera mer på karaktärerna än själva "kullandet" riktigt rolig och brukar ge många skratt.
Kul-kullen brukar vara en given hit, som gruppen kan bli riktigt ”skicklig” på om den görs mycket och med glädje. Men den kräver att gruppen är ganska trygg så att inte det blir obehagligt på så sätt att någon föreslår en karaktär som inte känns bra för den som ska vara den.

Exempel på användningsområden

Den kan vara en bra uppvärmningsövning både för kropp och hjärna, bra om man vill komma igång att improvisera, nyttig för fantasin, hur jagar till exempel "en korv"?

Varianter och liknande övningar: Pepparkakskull, pepparkakskull med karaktärer

Lämna en kommentar