På grund av

Den första personen ger ett första påstående, t.ex: Rune har en sommarstuga.

Den andre personen ska nu komma med ett nytt påstående som följer av det första påståendet, och det följande påståendet ska ges på följande sätt:

På grund av att Rune har en sommarstuga så… <och här följer ett nytt påstående>.

…eller:

Eftersom Rune har en sommarstuga så… <och här följer ett nytt påstående>.

T.ex: Eftersom Rune har en sommarstuga så brukar han fira midsommar där.

Den tredje personen ska nu komma med ett tredje påstående som följer av det andra påståendet, t.ex:

Eftersom Rune brukar fira midsommar där så gjorde han så också i år.

Händelsekedjan ska fortsätta…

Eftersom han firade midsommar där i år så träffade han Siv.

Eftersom han träffade Siv så Skiljde han sig med Margit.

Eftersom Rune Skiljde sig med Margit så…

Prova att börja säga det påföljande påståendeet "på grund av att…" innan du vet vad du ska säga. Säg sedan bara det första som dyker upp oavsett om det är konstigt eller ofiltrerat.

Prova gärna att göra denna övning i ett snabbare tempo!

Vi bygger upp en händelsekedja. Det finns en orsak till det som sker i en berättelse.

Lämna en kommentar