Griparroboten

Rama in en spelplan på golvet (anpassa storlek efter deltagarantal), t.ex. med hjälp av stolar. Dela upp deltagarna 2 och 2. En ur varje par ska vara ”griparrobot” och den andra ”joystick”.

Robotarna blundar och blir utplacerade av sina joystickar på spelplanen. Joystickarna ställer sig utanför spelplanen och ska sedan styra hur robotarna rör sig genom röstkommandon, t.ex. ”Två steg åt höger”. Robotarna ska hela tiden blunda. När en robot närmar sig en annan robot ska den försöka gripa tag med armarna runt den andra roboten, med hjälp av joystickens instruktioner. Den robot som blir fångad av en gripklo är ute ur leken.

Lämna en kommentar