Äta och prata

Alla är i grupper, eller också är det enbart en grupp, som sitter vid ett bord. man äter och pratar. På bordet finns inga riktiga föremål, allt är mimat. Be gruppen vid bordet att föra en diskussion, de diskuterar och ska äta samtidigt.

Utvärdering

Vad åt man? Åt man samma? Kunde de äta och föra en diskussion samtidigt? Såg det ut som om man svalde maten?

Lämna en kommentar