Turordning med ämnen

Alla står i en cirkel. Man ska sedan välja ett ämne som man ska ge exempel på. Om man t.ex. väljer länder så ska den första personen peka på någon annan och säga ett land, t.ex. Ghana. Den person som blev "Ghana" ska sedan peka på ytterligare någon i cirkeln och säga ett annat land, t.ex. Turkiet. Det är viktigt att komma ihåg att man inte ska ta bort sin arm efter det att man har pekat på någon utan man ska fortsätta att peka. Tillslut finns det bara en person kvar att peka på, och när man har pekat även på den personen så har alla tilldelats varsit land.

Gör om samma sak, men ta nya länder den här gången. Den här gången ska man dock peka på samma person som man gjorde första gången. Om allt går bra så kan man även prova att göra om samma mönster men man tittar bara på varandra (d.v.s. man tar ögonkontakt med den person som man väljer ut) istället för att peka på varandra.

Därefter ska man göra en ny vända. Den här gången ska man välja ett nytt ämne och turordningen ska även bli annorlunda nu när det är ett nytt ämne. Det ska alltså vara en annan person som är först med att peka på någon. Gör om den nya turordningen med det nya ämnet till dess att det fungerar bra och det räcker med att man tar ögonkontakt istället för att peka på varandra.

Nu när gruppen har klarat av att köra två ämnen med olika turordningar utan problem och när det fungerar att "skicka vidare" enbart genom att ta ögonkontakt med varandra så ska gruppen prova att köra båda turordningarna samtidigt, d.v.s. för två ämnen samtidigt. Man använder samma turordningar som förut för respektive ämne.

I det här fallet är det viktigt att inte bara lyssna på om det är din tur utan även att se till att den person du skickar till är med. Om personen du skickar till inte var med så måste du återupprepa så att inte kedjan bryts.

Man kan även prova att göra fler ämnen, turordningar samtidigt så att det blir tre stycken, eller kanske även fyra.

Lämna en kommentar