Kramkull

En person är kullare. Man kan skydda sig ifrån att bli kullad genom att krama någon, om man kramas kan man alltså inte bli kullad. Om någon blir tagen så blir de kullare istället.

Exempel på användsningsområden

Den här leken passar bra som uppvärmning eller om man bara känner att man vill ha en rolig stund.

Kan vara bra för grupper som har problem med kroppskontakt vanligtvis, eftersom man här får det för att skydda sig själv ifrån att bli tagen. Man hinner inte heller tänka vem man kramar. Fungerar även självklart bra med andra grupper också.

Alternativ

En jagar resten av gruppen.
Du fryser då du blir fångad/tagen.
Du blir räddad genom att en kompis kramar dig.
Spring vidare och glöm inte att krama alla som står kullade.

Exempel på användningsområden

Uppvärmning.
Ofarlig kroppskontakt.

Lämna en kommentar